0 %

Հաղթահարենք հրդեհը զինված

Սերտիֆիկացված, որակյալ, հարուստ ապրանքատեսակներ

Փոշիով կրակմարիչներ

ОП-1(з)

Լիցքավորված փոշու կշիռը, կգ   -   1±0,05

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ, МПа   -   1,2

Շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս, մետր   -   2,0

Կրակմարիչը օգտագործվում և պահպանվում է, 0С   -   -400C   +500C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը, կգ   -   1.9

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը, տարի   -   5

Կրակմարիչի  պիտանելիության ժամկետը, տարի   -   10

Արտադրող երկիրը   -   Ռուսաստանի Դաշնություն

ОП-2(з)

Լիցքավորված փոշու կշիռը, կգ   -   2,0±0,1

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ, МПа   -   1,4±0,2

Շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս, մետր   -   4,0

Կրակմարիչը օգտագործվում և պահպանվում է, 0С   -   -400C   +500C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը, կգ   -   3.6

Կրակմարիչի չափսերը,   -   365*110
- բարձրությունը
- իրանի տրամագիծը

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը, տարի   -   5

Կրակմարիչի  պիտանելիության ժամկետը, տարի   -   10

Արտադրող երկիրը   -   Ռուսաստանի Դաշնություն

ОП-3(з)

Լիցքավորված փոշու կշիռը, կգ   -   3,0±0,15

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ, МПа   -   1,4±0,2

Շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս, մետր   -   2,0

Կրակմարիչը օգտագործվում և պահպանվում է, 0С   -   -400C   +500C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը, կգ   -   4.8

Կրակմարիչի չափսերը, 
- բարձրությունը   -   328*147
- իրանի տրամագիծը   -   465*110

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը, տարի   -   5

Կրակմարիչի  պիտանելիության ժամկետը, տարի   -   10

Արտադրող երկիրը   -   Ռուսաստանի Դաշնություն

ОП-4(з)

Լիցքավորված փոշու կշիռը, կգ   -   4,0±0,2

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ, МПа   -   1,4±0,2

Շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս, մետր   -   3,0

Կրակմարիչը օգտագործվում և պահպանվում է, 0С   -   -400C   +500C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը, կգ   -   6.3

Կրակմարիչի չափսերը,
- բարձրությունը   -   465*133
- իրանի տրամագիծը   -   480*130

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը, տարի   -   5

Կրակմարիչի  պիտանելիության ժամկետը, տարի   -   10

Արտադրող երկիրը   -   Ռուսաստանի Դաշնություն

ОП-5(з)

Լիցքավորված փոշու կշիռը, կգ   -   5±0,25

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ, МПа   -   1,4±0,2

Շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս, մետր   -   3,0

Կրակմարիչը օգտագործվում և պահպանվում է, 0С   -   -400C   +500C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը, կգ   -   7.7

Կրակմարիչի չափսերը,
- բարձրությունը   -   465*160
- իրանի տրամագիծը   -   555*133

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը, տարի   -   5

Կրակմարիչի  պիտանելիության ժամկետը, տարի   -   10

Արտադրող երկիրը   -   Ռուսաստանի Դաշնություն

ОП-6(з)

Լիցքավորված փոշու կշիռը, կգ   -   6,0±0,3

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ, МПа   -   1,4±0,2

Շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս, մետր   -   3,0

Կրակմարիչը օգտագործվում և պահպանվում է, 0С   -   -400C   +500C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը, կգ   -   9.0

Կրակմարիչի չափսերը,   -   470*160
- բարձրությունը
- իրանի տրամագիծը

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը, տարի   -   5

Կրակմարիչի  պիտանելիության ժամկետը, տարի   -   10

Արտադրող երկիրը   -   Ռուսաստանի Դաշնություն

ОП-8(з)

Լիցքավորված փոշու կշիռը, կգ   -   8,0±0,4

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ, МПа   -   1,4±0,2

Շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս, մետր   -   4,0

Կրակմարիչը օգտագործվում և պահպանվում է, 0С   -   -400C   +500C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը, կգ   -   11.4

Կրակմարիչի չափսերը,   -   575*160
- բարձրությունը
- իրանի տրամագիծը

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը, տարի   -   5

Կրակմարիչի  պիտանելիության ժամկետը, տարի   -   10

Արտադրող երկիրը   -   Ռուսաստանի Դաշնություն

ОП-9(з)

Լիցքավորված փոշու կշիռը, կգ   -   10,0±0,5

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ, МПа   -   1,4±0,2

Շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս, մետր   -   4,0

Կրակմարիչը օգտագործվում և պահպանվում է, 0С   -   -400C   +500C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը, կգ   -   14.5

Կրակմարիչի չափսերը,   -   670*169
- բարձրությունը
- իրանի տրամագիծը

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը, տարի   -   5

Կրակմարիչի  պիտանելիության ժամկետը, տարի   -   10

Արտադրող երկիրը   -   Ռուսաստանի Դաշնություն