0 %

Հաղթահարենք հրդեհը զինված

Սերտիֆիկացված, որակյալ, հարուստ ապրանքատեսակներ

Հրշեջ փողակներ և գլխիկներ

Հրշեջ գլխիկ ГП 70x80

Չափսերը, մմ   -   70x80

Աշխատանքային ճնշումը, Мпа   -   1,0

 

Հրշեջ գլխիկ ГП 50x80

Չափսերը, մմ   -   50x80

Աշխատանքային ճնշումը, Мпа   -   1,0

 

Հրշեջ գլխիկ ГП 50x70

Չափսերը, մմ   -   50x70

 Աշխատանքային ճնշումը, Мпа   -   1,0

Հրշեջ գլխիկ ГР-50

Չափսերը, մմ   -   51

Աշխատանքային ճնշումը, Мпа   -   1,0

 

Հրշեջ գլխիկ ГЗ-50

Չափսերը, մմ   -   51

Աշխատանքային ճնշումը, Мпа   -   1,0

 

Հրշեջ գլխիկ ГЦ-50

Չափսերը, մմ   -   51

Աշխատանքային ճնշումը, Мпа   -   1,0

 

Հրշեջ գլխիկ ГМ-50

Չափսերը, մմ   -   51

Աշխատանքային ճնշումը, Мпа   -   1,0

 

Հրշեջ փողակ ГМ-70

Չափսերը, մմ   -   66

Աշխատանքային ճնշումը, Мпа   -   2,0

 

Հրշեջ փողակ РС-50

Չափսերը, մմ   -   51

Աշխատանքային ճնշումը, Мпа   -   1,0

 

Հրշեջ փողակ РС-70

Չափսերը, մմ   -   77

Աշխատանքային ճնշումը, Мпа   -   2,0

 

Հրշեջ փողակ СРК-50

Չափսերը, մմ   -   51

Աշխատանքային ճնշումը, Мпа   -   1,0