0 %

Հաղթահարենք հրդեհը զինված

Սերտիֆիկացված, որակյալ, հարուստ ապրանքատեսակներ

Օդափրփրային կրակմարիչներ

ОВП-8

Լիցքավորված փոշու կշիռը, կգ  -   8-0,4

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ, МПа   -   1,5±0,1

Շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս, մետր

Կրակմարիչը օգտագործվում և պահպանվում է, 0С   -   +50C   +500C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը, կգ   -   11,4

Կրակմարիչի չափսերը   -   185*510
- բարձրությունը
- իրանի տրամագիծը

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը, տարի   -   5

Կրակմարիչի  պիտանելիության ժամկետը, տարի   -   10

Արտադրող երկիրը   -  Բելոռուսի Հանրապետություն

ОВП-4

Լիցքավորված փոշու կշիռը, կգ  -   4-0,05

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ, МПа   -   1,5±0,1

Շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս, մետր

Կրակմարիչը օգտագործվում և պահպանվում է, 0С   -   +50C   +500C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը, կգ   -   6,3

Կրակմարիչի չափսերը   -   150*400
- բարձրությունը
- իրանի տրամագիծը

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը, տարի   -   5

Կրակմարիչի  պիտանելիության ժամկետը, տարի   -   10

Արտադրող երկիրը   -  Բելոռուսի Հանրապետություն