0 %

Հաղթահարենք հրդեհը զինված

Սերտիֆիկացված, որակյալ, հարուստ ապրանքատեսակներ

Ածխաթթվային կրակմարիչներ

ОУ-7

Կրակմարիչի իրանի տարողությունը, ոչ ավել, լիտր   -  9,38

Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը, կգ   -  7-0,35

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ, 20C, МПа   -   5,88

Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամ-հատվածը , ոչ պակաս վրկ. (-20C + 50C -ում)   -   10

Կրակմարիչը  օգտագործվում և պահպանվում է, 0C   -  -20C + 50C

Շթի հեռավորությունը  աշխատանքի ժամանակ,  մետր (-20C + 50C)   -   3

Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը, տարի   -   20

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը, տարի   -   5

Արտադրող երկիրը   -  Ռուսաստանի Դաշնություն

ОУ-5

Կրակմարիչի իրանի տարողությունը, ոչ ավել, լիտր   -  6,7

Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը, կգ   -  5-0,025

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ, 20C, МПа   -   5,88

Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամ-հատվածը , ոչ պակաս վրկ. (-20C + 50C -ում)   -   8

Կրակմարիչը  օգտագործվում և պահպանվում է, 0C   -  -20C + 50C

Շթի հեռավորությունը  աշխատանքի ժամանակ,  մետր (-20C + 50C)   -   3

Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը, տարի   -   20

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը, տարի   -   5

Արտադրող երկիրը   -  Ռուսաստանի Դաշնություն

ОУ-1

Կրակմարիչի իրանի տարողությունը, ոչ ավել, լիտր   -  1,34

Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը, կգ   -  1,0–0,5

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ, 20C, МПа   -   5,88

Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամ-հատվածը , ոչ պակաս վրկ. (-20C + 50C -ում)   -   6

Կրակմարիչը  օգտագործվում և պահպանվում է, 0C   -  -20C + 50C

Շթի հեռավորությունը  աշխատանքի ժամանակ,  մետր (-20C + 50C)   -   2

Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը, տարի   -   20

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը, տարի   -   5

Արտադրող երկիրը   -  Ռուսաստանի Դաշնություն

ОУ-2

Կրակմարիչի իրանի տարողությունը, ոչ ավել, լիտր   -  2,68

Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը, կգ   -   2-0,10

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ, 20C, МПа   -   5,88

Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամ-հատվածը , ոչ պակաս վրկ. (-20C + 50C -ում)   -   6

Կրակմարիչը  օգտագործվում և պահպանվում է, 0C   -  -20C + 50C

Շթի հեռավորությունը  աշխատանքի ժամանակ,  մետր (-20C + 50C)   -   2

Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը, տարի   -   20

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը, տարի   -   5

Արտադրող երկիրը   -  Ռուսաստանի Դաշնություն

ОУ-3

Կրակմարիչի իրանի տարողությունը, ոչ ավել, լիտր   -  4,02

Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը, կգ   -   3-0,15

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ, 20C, МПа   -   5,88

Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամ-հատվածը , ոչ պակաս վրկ. (-20C + 50C -ում)   -   8

Կրակմարիչը  օգտագործվում և պահպանվում է, 0C   -  -20C + 50C

Շթի հեռավորությունը  աշխատանքի ժամանակ,  մետր (-20C + 50C)   -   3

Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը, տարի   -   20

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը, տարի   -   5

Արտադրող երկիրը   -  Ռուսաստանի Դաշնություն